news-details

Piyasadan haberler

ŞİRKET HABERLER İ

·

AKFGY, AKFEN

Akfen Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu 170.000.000 nominal adet  paya dönüştürülebilir tahvilin (ISIN Kodu: TRSAKFG12116, itfa tarihi: 15.01.2021) tamamı, 14 Nisan 2020 itibariyle tüm hakları, ana para ve faizi ile birlikte 215.718.356,16 TL karşılığında Akfen GYO A.Ş.'nin kontrol sahibi ortağı Hamdi Akın'a devredilmiştir.

·

AYGAZ, YKBNK

KOÇ HOLDİNG 09.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketin %84,53 oranında, bağlı ortaklıklardan Aygaz A.Ş.'nin ise %3,93 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin (KFS) Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kuruluna temettü avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu yetkiye istinaden KFS yönetim kurulu tarafından 31.03.2020 tarihinde sona eren ilk üç aylık döneme ilişkin yasal ve TFRS solo finansal tablolarında oluşan net kardan ilgili düzenlemeler uyarınca 1.135 milyon TL temettü avansı dağıtılmasına karar verilmiştir. KFS tarafından yapılacak temettü avansı ödemesi, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklanan ve 05.02.2020 tarihinde kapanışı gerçekleştirilen KFS ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. pay devirleri nedeniyle KFS'ye olan borçlardan mahsup yoluyla gerçekleşecektir.

·

DESA

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid 19 nedeniyle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu'na tüm işyerleri için başvuru yapılmıştır.

·

PGSUS

2020 yılı Mart ayı trafik verileri KAP'ta paylaşılmıştır.

·

SELGD

Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor KAP'ta paylaşılmıştır.

·

VAKKO

E-Ticaret, depo ve lojistik operasyonlarının başlaması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

AVGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

·

MEPET

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI  14.04.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 1,78 TL fiyatından 1.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 14.04.2020  tarihi itibariyle % 1,33 olmuştur.

·

METRO

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 14.04.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,26-TL fiyatından 750.483-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 14.04.2020 tarihi itibariyle % 0,67 olmuştur.

·

MTRYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

·

PGSUS

Mehmet Tevfik NANE 13.04.2020 - 13.04.2020 tarihinde PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 55.200 - 55.200 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.04.2020 tarihi itibariyle %0,01 sınırına ulaşmıştır.

·

SISE

TÜRKİYE İŞ BANKASI 14.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,68-4,71 TL fiyat aralığından 2.150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %68,50 sınırına ulaşmıştır.

·

VESBE

Bekir Cem KÖKSAL 13.04.2020 - 13.04.2020 tarihinde VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,4 - 18,55 TL fiyat aralığından 44.143 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.04.2020 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

AFYON

Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 16.04.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır. Mevcut ortakların yeni pay alma hakları nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1.- TL nominal değer üzerinden) satışa arz edilecektir.Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklar bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabileceklerdir.

·

ENKAI

Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

SELGD

Şirketin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının), kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.', Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı